Minuta deciziei nr. 51 din 3 iulie 2017

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 51                                                  Dosar nr. 487/1/2017

Ședința din 3 iulie 2017

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite sesizarea formulată de Tribunalul Gorj – Secţia I  civilă, în dosarul nr. 2058/318/2016 şi, în consecinţă, stabileşte că:

În cazul cererii  formulate de primar, în calitate de preşedinte al comisiei locale de fond funciar, în temeiul art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, cerinţa “interesului legitim”, prevăzută de art. III alin. (2) din acelaşi act normativ, este prezumată.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 3 iulie 2017.