Minuta deciziei nr. 22 din 14 septembrie 2017

 R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

Minuta deciziei nr. 22                                                    Dosar nr. 1538/1/2017

Şedinţa din data de 14 septembrie 2017

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Brașov în dosarul nr. 7778/62/2013, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunilor de drept:

„a) Dacă angajaţii unei persoane juridice de drept privat – societate cu activitate financiar bancară cu capital de stat au calitatea de funcţionari publici potrivit art. 147 alin. (1) din Codul penal de la 1969.

b) Dacă persoana juridică de drept privat – societate cu activitate financiar bancară cu capital de stat este o unitate la care se referă art. 145 din Codul penal de la 1969.”

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14 septembrie 2017.