Decizia nr. 60 din 18 septembrie 2017 referitor la interpretarea dispoziţiilor art. 2431 din Codul civil raportat la art. 632 din Codul de procedură civilă, cu privire la posibilitatea executării silite a unei creanţe garantate printr-un contract de ipotecă valabil încheiat, ce constituie titlu executoriu, în situația în care dreptul de creanţă însuşi nu este constatat printr-un înscris care să constituie, potrivit dispoziţiilor legale, titlu executoriu