Minuta deciziei nr. 14 din 18 septembrie 2017

R O M Â N I A

         ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul competent să judece recursul în interesul legii

Minuta deciziei nr.14                                     Dosar nr.1693/1/2017

Şedinţa din data de 18 septembrie 2017

 ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de Conducere al Curţii de Apel București şi stabilește că:

„În interpretarea dispoziţiilor art. 56 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, judecătorul de supraveghere a privării de libertate din cadrul penitenciarului a cărui administrație a dispus măsuri pretins a fi îngrădit exercitarea drepturilor persoanei condamnate este competent să soluţioneze pe fond plângerea formulată, chiar dacă ulterior aceasta a fost transferată definitiv sau temporar.”

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art.474 alin.(4) din Codul de procedură penală.

Pronunţată, în şedinţă publică, azi 18 septembrie 2017.