Minuta deciziei nr. 59 din 18 septembrie 2017

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 59                                                   Dosar nr. 767/1/2017

Ședința din 18 septembrie 2017

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite sesizarea forumulată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a civilă în dosarul nr. 18858/4/2015, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că:

În cauzele având ca obiect obligarea pârâtului la suportarea pretenției constând în cheltuielile de judecată generate de un alt litigiu soluționat definitiv, dispoziţiile art. 453 alin. (1) din Codul de procedură civilă rămân aplicabile.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 18 septembrie 2017.