Minuta deciziei nr. 24 din 19 septembrie 2017

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

Minuta deciziei nr. 24                                                   Dosar nr. 1785/1/2017

Şedinţa din data de 19 septembrie 2017

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Braşov, Secţia Penală, în dosarul nr.14607/197/2016, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: ”Dacă, în raport cu dispoziţiile art. 83 alin. 1 lit. b) din Codul penal şi art. 88 alin. 3 din Codul penal, în ipoteza săvârşirii unei noi infracţiuni intenţionate în termenul de supraveghere al amânării aplicării unei pedepse este obligatorie dispunerea condamnării pentru noua infracţiune ori se poate dispune din nou amânarea aplicării pedepsei pentru aceasta, fără revocarea amânării aplicării pedepsei anterioare”.

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 83 alin. 1 lit. b) din Codul penal şi art. 88 alin. 3 din Codul penal stabileşte că:

În ipoteza săvârşirii unei noi infracţiuni intenţionate în termenul de supraveghere al amânării aplicării unei pedepse, atât pronunţarea soluţiei de condamnare pentru noua infracţiune, cât şi revocarea amânării aplicării pedepsei anterioare sunt obligatorii.

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 19 septembrie  2017.