Decizia nr. 64 din 25 septembrie 2017 referitor la interpretarea dispozițiilor art. 21 alin. (3), art. 5 alin. (6) şi art. 10 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 96 alin. (1)-(3) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 102 alin. (3) lit. e) din O.U.G. nr.195/2002

Minuta deciziei nr. 64 din 25 septembrie 2017 Decizia nr. 64 din 25 septembrie 2017

Decizia nr. 63 din 25 septembrie 2017 referitor la interpretarea dispozițiilor art. 1 şi art. 10 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, combinate cu dispoziţiile art. 14 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, în sensul de a se stabili dacă existenţa unei hotărâri judecătoreşti definitive şi/sau irevocabile, prin care s-a constatat calitatea de persoană îndreptăţită la beneficiile prevăzute de acest act normativ a unui membru al familiei reclamantului, face obligatorie recunoaşterea calităţii de persoană îndreptăţită şi a reclamantului, fără a mai fi necesară coroborarea acestei hotărâri, sau a prezumţiei pe care o generează, cu alte probe

Minuta deciziei nr. 63 din 25 septembrie 2017 Decizia nr. 63 din 25 septembrie 2017