Decizia nr. 64 din 25 septembrie 2017 referitor la interpretarea dispozițiilor art. 21 alin. (3), art. 5 alin. (6) şi art. 10 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 96 alin. (1)-(3) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 102 alin. (3) lit. e) din O.U.G. nr.195/2002