Decizia nr. 18 din 02 octombrie 2017 referitor la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 14 şi art. 15 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în raport cu prevederile art. 435 din Codul de procedură civilă, relativ la efectele față de părţile litigiului, precum şi faţă de terţi ale hotărârii judecătorești de admitere a cererii de suspendare a executării unui act administrativ cu caracter normativ