Decizia nr. 76 din 16 octombrie 2017 referitor la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 113 lit. A alin. (1) lit. b din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006, în sensul dacă neîndeplinirea formalităţii publicării în Buletinul electronic al Autorităţii de Supraveghere Financiară a convocatorului unei adunări generale a acţionarilor societăţii admise la tranzacţionare pe Piaţa Rasdaq reprezintă o cauză de nulitate absolută sau de nulitate relativă a hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor adoptate în aceste condiţii

Minuta deciziei nr. 76 din 16 octombrie 2017 Decizia nr. 76 din 16 octombrie 2017

Decizia nr. 75 din 16 octombrie 2017 referitor la întreruperea cursului prescripţiei dreptului material la acţiune, în cazul acţiunilor care au ca obiect stabilirea paternităţii copilului din afara căsătoriei, atunci când acţiunea este promovată de mamă în numele minorului, iar judecata nu s-a finalizat pe fond; referitor la norma de drept aplicabilă în cazul copilului născut înainte de intrarea în vigoare a Codului civil şi de abrogarea Legii nr. 4/1953 – Codul familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la prevederile art. 427 din Codul civil, cu aplicarea art. 6 alin. (6) din același cod şi art. 5 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare; referitor la aplicabilitatea dispozițiilor art. 427 din Codul civil și copiilor născuți înainte de intrarea în vigoare a actului normativ

Minuta deciziei nr. 75 din 16 octombrie 2017 Decizia nr. 75 din 16 octombrie 2017

Decizia nr. 74 din 16 octombrie 2017 referitor la interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 49 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor art. 3 lit. e) pct. 3 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă perioada în care asiguratul a fost elev al unui ciclu profesional absolvit după gimnaziu, în cadrul Școlii Militare de Muzică, astfel cum era reglementată prin Decretul nr. 198/1953 privind reorganizarea Şcolii Militare de Muzică, se asimilează stagiului de cotizare în sistemul public de pensii și, respectiv, dacă constituie vechime în serviciu pentru o persoană din sistemul de apărare națională

Minuta deciziei nr. 74 din 16 octombrie 2017 Decizia nr. 74 din 16 octombrie 2017

Minuta deciziei nr. 73 din 16 octombrie 2017

ROMÂNIA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Minuta deciziei nr. 73                                                   Dosar nr. 1363/1/2017 Şedinţa din 16 octombrie 2017 ÎN NUMELE LEGII DECIDE: Admite sesizarea formulată de Tribunalul Cluj – Secția… Read moreMinuta deciziei nr. 73 din 16 octombrie 2017

Decizia nr. 73 din 16 octombrie 2017 referitor la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 906 alin. (1) și (2) din Codul de procedură civilă, în sensul de a se stabili dacă încheierea de soluţionare a cererii de obligare la plata de penalităţi pe zi de întârziere a debitorului unei obligaţii de a face sau a nu face, evaluabile sau neevaluabile în bani, care nu poate fi îndeplinită prin altă persoană, este sau nu definitivă, în raport cu soluţia adoptată de instanţa de executare, respectiv de admitere sau de respingere a cererii creditorului – şi Încheierea din 17 septembrie 2018 de admitere a cererii de îndreptare a erorii materiale strecurate în dispozitivul Deciziei nr. 73/2017

Minuta deciziei nr. 73 din 16 octombrie 2017 Decizia nr. 73 din 16 octombrie 2017

Minuta deciziei nr. 72 din 16 octombrie 2017

ROMÂNIA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Minuta deciziei nr. 72                                       Dosar nr. 1276/1/2017 Ședința din 16 octombrie 2017 ÎN NUMELE LEGII DECIDE: Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Maramureș… Read moreMinuta deciziei nr. 72 din 16 octombrie 2017