Decizia nr. 76 din 16 octombrie 2017 referitor la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 113 lit. A alin. (1) lit. b din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006, în sensul dacă neîndeplinirea formalităţii publicării în Buletinul electronic al Autorităţii de Supraveghere Financiară a convocatorului unei adunări generale a acţionarilor societăţii admise la tranzacţionare pe Piaţa Rasdaq reprezintă o cauză de nulitate absolută sau de nulitate relativă a hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor adoptate în aceste condiţii