Decizia nr. 87 din 20 noiembrie 2017 referitor la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 1489 alin. (2) din Codul civil, art. 8 alin. (3) şi art. 18 alin. (3) din O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă instanța poate acorda doar dobânzi la dobânzile remuneratorii prevăzute într-un contract sau dacă poate acorda şi dobânzi la dobânzile penalizatoare prevăzute de lege (dobânda legală)

Minuta deciziei nr. 87 din 20 noiembrie 2017 Decizia nr. 87 din 20 noiembrie 2017

Decizia nr. 86 din 20 noiembrie 2017 referitor la aplicarea dispozițiilor art.38 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, cu modificările și completările ulterioare, în acțiunile formulate în contradictoriu cu asigurătorul RCA de către asiguratul persoanei păgubite, care se subrogă acesteia potrivit dispozițiilor art. 58 alin. (2) din același act normativ

Minuta deciziei nr. 86 din 20 noiembrie 2017 Decizia nr. 86 din 20 noiembrie 2017

Decizia nr. 85 din 20 noiembrie 2017 referitor la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 527 alin. (2) și art. 529 alin. (2) din Codul civil, în sensul de a se stabili dacă echivalentul valoric al diurnei se include în totalul veniturilor nete lunare în raport cu care se stabileşte pensia de întreţinere datorată de către părinte copilului

Minuta deciziei nr. 85 din 20 noiembrie 2017 Decizia nr. 85 din 20 noiembrie 2017

Decizia nr. 84 din 20 noiembrie 2017 cu privire la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 165 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la principiul contributivităţii reținut în considerentele Deciziei nr. 5 din 20 septembrie 2010 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite şi ale deciziilor nr. 19 din 17 octombrie 2011 şi nr. 19 din 10 decembrie 2012 pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, în situația în care veniturile realizate de salariat în perioada anterioară anului 2001 sunt mai mici decât salariile înscrise în carnetul de muncă

Minuta deciziei nr. 84 din 20 noiembrie 2017 Decizia nr. 84 din 20 noiembrie 2017

Decizia nr. 83 din 20 noiembrie 2017 referitor la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 4 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă, în cazul persoanei angajate ca gestionar sau având şi atribuţii de gestionar, care a fost condamnată definitiv pentru una din infracţiunile prevăzute de textul indicat la pedeapsa închisorii cu suspendarea sub supraveghere, contractul individual de muncă încetează de drept la data rămânerii definitive a hotărârii penale de condamnare, precum și dacă art. 4 din aceeași lege reglementează un caz special, distinct de încetare de drept a raporturilor de muncă sau încetarea de drept operează prin interpretarea şi aplicarea extensivă a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fiind obligatorie şi emiterea unei decizii potrivit art. 56 alin. (2) din același cod

Minuta deciziei nr. 83 din 20 noiembrie 2017 Decizia nr. 83 din 20 noiembrie 2017

Decizia nr. 82 din 20 noiembrie 2017 – referitor la interpretarea prevederilor art. 30 alin. (6) din Legea-cadru nr. 330/2009, art. 1 alin. (5) din Legea nr. 285/2010, art. 5 alin. (1) şi art. 6 din O.U.G. nr. 1/2010, art. 1 alin. (1) şi (2) şi art. 5 din Legea nr. 283/2011, art. 1 din O.U.G. nr. 84/2012, art. 1 alin. (2) din O.U.G. nr. 103/2013, art. 1 alin. (2) din O.U.G. nr. 83/2014, prin raportare la dispoziţiile art. 3 din O.G. nr. 137/2000, în sensul de a se stabili dacă funcționarii publici care au absolvit studiile superioare după intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 330/2009 au dreptul la sumele compensatorii reprezentând contravaloarea sporului de 25 % de studii superioare, pentru perioada anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 71/2017

Minuta deciziei nr. 82 din 20 noiembrie 2017 Decizia nr. 82 din 20 noiembrie 2017