Minuta deciziei nr. 26 din 20 noiembrie 2017

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII

Şedinţa din 20 noiembrie 2017

 Minuta deciziei nr. 26                                                   Dosar nr.2432/1/2017

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă:

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 86 din Codul de procedură penală, stabilește că :

În procesul penal, Fondul de garantare a asiguraților în cazul asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule asigurate la o societate de asigurare aflată în faliment nu are calitatea de parte responsabilă civilmente.

Obligatorie, potrivit art.474 alin.(4) din Codul de procedură penală.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 20 noiembrie 2017.