Minuta deciziei nr. 26 din 23 noiembrie 2017

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

Minuta deciziei nr.26                                                                   Dosar nr.1998/1/2017

Şedinţa publică din 23 noiembrie 2017

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibile, sesizările formulate de Curtea de Apel București – Secţia I penală în dosarul nr.219/98/2017 şi de Tribunalul Braşov – Secţia penală în dosarul nr.4313/197/2017, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarelor chestiuni de drept :„în interpretarea art. 4 din Codul Penal, dacă intră sub incidenţa Deciziei Curţii Constituţionale nr.405 din 15.06.2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.517/08.07.2016 (prin care s-a constatat că dispoziţiile art.246 din Codul penal din 1969 şi ale art.297 alin.1 din Codul Penal sunt constituţionale în măsura în care prin sintagma „îndeplineşte în mod defectuos” din cuprinsul acestora se înţelege „îndeplineşte prin încălcarea legii”), fiind dezincriminată fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îndeplineşte prin încălcarea unui act normativ care nu are putere de lege, în situaţia în care acest lucru este constatat printr-o hotărâre penală definitivă”, respectiv :„dacă, în conţinutul sintagmei lege de dezincriminare sunt avute în vedere şi situațiile în care legiuitorul nu a intervenit în cazul declarării neconstituţionale a dispoziţiilor unei prescripții normative, cum este cazul în speţă al art.246 din Codul penal din 1969, respectiv art. 297 din Codul penal cu referire la art.132 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie,cu modificările şi completările ulterioare.”

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art.477 alin.3 din Codul de procedură penală.

Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi 23 noiembrie 2017.