Minuta deciziei nr. 27 din 12 decembrie 2017

R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ Minuta deciziei nr.27                                                        Dosar nr.2683/1/2017 Şedinţa din data de 12 decembrie 2017 ÎN NUMELE LEGII D… Read moreMinuta deciziei nr. 27 din 12 decembrie 2017

Minuta deciziei nr. 28 din 04 decembrie 2017

R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Completul competent să judece recursul în interesul legii Minuta deciziei nr. 28                                                           Dosar nr. 1950/1/2017 Şedinţa de la 4 decembrie 2017 ÎN NUMELE LEGII D E C… Read moreMinuta deciziei nr. 28 din 04 decembrie 2017

Decizia nr. 28 din 04 decembrie 2017 referitor la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 133 alin. (1) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 107 din Codul civil, în ceea ce privește instanța competentă material să soluționeze cererile având ca obiect înlocuirea plasamentului în regim de urgență cu tutela

Minuta deciziei nr. 28 din 04 decembrie 2017 Decizia nr. 28 din 04 decembrie 2017

Decizia nr. 27 din 04 decembrie 2017 referitor la competența materială și funcțională în soluționarea litigiilor având ca obiect contestația îndreptată împotriva deciziilor de încetare a plății indemnizației prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 8/2006, formulată de membrii uniunii de creatori care au și statut de pensionari din sistemul pensiilor militare de stat și din domeniul apărării naționale, ordinii publice și securității naționale precum și stabilirea naturii juridice a unor astfel de litigii

Minuta deciziei nr. 27 din 04 decembrie 2017 Decizia nr. 27 din 04 decembrie 2017