Decizia nr. 28 din 04 decembrie 2017 referitor la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 133 alin. (1) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 107 din Codul civil, în ceea ce privește instanța competentă material să soluționeze cererile având ca obiect înlocuirea plasamentului în regim de urgență cu tutela