Minuta deciziei nr. 91 din 4 decembrie 2017

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 91                                              Dosar nr. 2091/1/2017

Şedinţa din 4 decembrie 2017

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Vrancea – Secţia I civilă, în dosarul nr. 5198/231/2015, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la:

1)       interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1743 alin. (1) teza a doua din Codul civil, în sensul dacă reducerea corespunzătoare a preţului la care se referă dispoziţiile legale: poate fi cerută şi obţinută de cumpărător în situaţia în care preţul convenit priveşte două imobile distincte, două suprafeţe de teren de categorii diferite, fără o indicare a preţului pe unitate de măsură; poate fi cerută şi obţinută, în situaţia bunurilor imobile determinate, în care preţul este unul global pentru două imobile  distincte, iar vânzarea se referă la unul dintre acestea (cererea de perfectare);

2)      interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1658 alin. (3) din Codul civil, în sensul dacă aceste dispoziţii sunt incidente şi în situaţia bunurilor imobile determinate.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 4 decembrie 2017.