Minuta deciziei nr. 27 din 12 decembrie 2017

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

Minuta deciziei nr.27                                                        Dosar nr.2683/1/2017

Şedinţa din data de 12 decembrie 2017

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Timişoara în dosarul nr.1710/295/2016, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept:

dacă manifestarea acordului de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii de către inculpat, prev. la art.83 alin.(1) lit.c) din Codul penal reprezintă o condiţie imperativă pentru a se putea reţine ca fiind îndeplinite condiţiile prev. de art.83 din Codul penal pentru amânarea aplicării pedepsei în situaţia în care inculpatul nu se prezintă la judecată pentru a-şi exprima acordul de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii, iar instanţa apreciază că nu se impune stabilirea obligaţiei prev. de art.85 alin.(2) lit.b) din Codul penal respectiv stabilirea obligaţiei de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă între 30 şi 60 de zile;

– dacă manifestarea acordului de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii de către inculpat, prev. la art.83 alin.(1) lit.c) din Codul penal reprezintă o condiţie imperativă pentru a se putea reţine ca fiind îndeplinite condiţiile prev. de art.83 din Codul penal pentru amânarea aplicării pedepsei în situaţia în care inculpatul cu ocazia audierii arată că nu îşi dă acordul de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii, iar instanţa apreciază că nu se impune stabilirea obligaţiei prevăzute de art.85 alin.(2) lit.b) din Codul penal, respectiv stabilirea obligaţiei de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă între 30 şi 60 de zile.

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 12 decembrie 2017.