Decizia nr. 8 din 19 februarie 2018 referitor la interpretarea și aplicarea dispoziţiilor art. 40 din Legea nr. 10/1995, forma în vigoare în anul 2010, în raport cu prevederile art. 22 din O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul de a se stabili natura juridică a obligaţiei de plată a sumei echivalente cu cota de 0,70% din cheltuielile pentru executarea construcţiilor şi a lucrărilor precum și dacă această obligație este supusă termenului de prescripție prevăzut de art. 91 din O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau termenului general de prescripție prevăzut de art. 3 din Decretul nr. 167/1958

Minuta deciziei nr. 8 din 22 ianuarie 2018 Decizia nr. 8 din 22 ianuarie 2018

Decizia nr. 7 din 22 ianuarie 2018 referitor la interpretarea dispoziţiilor art. 666 alin. (5) pct. 2, 3, 4 din Codul de procedură civilă prin raportare la art. 8 din O.G. nr. 85/2004, respectiv de a stabili dacă pentru încheierea valabilă a unui contract la distanţă, nu mai este necesară semnătura olografă sau electronică a debitorului, primirea mesajului de confirmare de către consumator, referitor la comanda sa, fiind suficientă pentru încheierea valabilă a contractului, deci pentru a conferi valoare de titlu executoriu contractului de credit încheiat în această modalitate

Minuta deciziei nr. 7 din 22 ianuarie 2018 Decizia nr. 7 din 22 ianuarie 2018

Minuta deciziei nr. 6 din 22 ianuarie 2018

ROMÂNIA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Minuta deciziei nr.6                                                  Dosar nr. 2477/1/2017 Şedinţa din 22 ianuarie 2018 ÎN NUMELE LEGII DECIDE: Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Constanța –… Read moreMinuta deciziei nr. 6 din 22 ianuarie 2018

Comunicat privind decizia pronunţată în recurs în interesul legii în şedinţa din 22 ianuarie 2018

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Biroul de Informare şi Relaţii Publice C O M U N I C A T În şedinţa din 22 ianuarie 2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în… Read moreComunicat privind decizia pronunţată în recurs în interesul legii în şedinţa din 22 ianuarie 2018

Decizia nr. 5 din 22 ianuarie 2018 referitor la modul de interpretare și aplicare a dispozițiilor art. 329 din Codul de procedură civilă, coroborate cu art. 103 din Codul civil, ale art. 53 din Codul civil, coroborate cu art. 328 alin. (2) din Codul de procedură civilă, vizând prezumția legală a capacității de folosință, posibilitatea înlăturării acesteia prin aplicarea unei prezumții judiciare, precum și raportul între cele două tipuri de prezumții

Minuta deciziei nr. 5 din 22 ianuarie 2018 Decizia nr. 5 din 22 ianuarie 2018