Decizia nr. 1 din 22 ianuarie 2018 referitor la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 6 Capitolul 1 Anexa 5 din Legea nr. 63/2011 în sensul de a se stabili dacă sporul pentru predare simultană la 2-4 clase de elevi se aplică şi personalului didactic din învăţământul preşcolar care îşi desfăşoară activitatea cu grupa combinată compusă din grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare