Decizia nr. 4 din 22 ianuarie 2018 referitor la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 55 alin. (2) lit. j ind. 1) și art. 42 lit. b) din Legea nr. 571/2003 [art. 76 alin. (2) lit. p) și art. 62 lit. h) din Legea nr. 227/2015] în sensul de a se stabili dacă dobânzile legale penalizatoare acordate prin hotărâri judecătorești pentru eșalonarea plății sumelor stabilite prin hotărâri judecătorești cu titlu de drepturi salariale, reprezintă venituri salariale sau venituri asimilate salariilor supuse impozitării și plății celorlalte contribuții sau reprezintă despăgubiri nesupuse impozitului