Decizia nr. 8 din 19 februarie 2018 referitor la interpretarea și aplicarea dispoziţiilor art. 40 din Legea nr. 10/1995, forma în vigoare în anul 2010, în raport cu prevederile art. 22 din O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul de a se stabili natura juridică a obligaţiei de plată a sumei echivalente cu cota de 0,70% din cheltuielile pentru executarea construcţiilor şi a lucrărilor precum și dacă această obligație este supusă termenului de prescripție prevăzut de art. 91 din O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau termenului general de prescripție prevăzut de art. 3 din Decretul nr. 167/1958