Decizia nr. 5 din 22 ianuarie 2018 referitor la modul de interpretare și aplicare a dispozițiilor art. 329 din Codul de procedură civilă, coroborate cu art. 103 din Codul civil, ale art. 53 din Codul civil, coroborate cu art. 328 alin. (2) din Codul de procedură civilă, vizând prezumția legală a capacității de folosință, posibilitatea înlăturării acesteia prin aplicarea unei prezumții judiciare, precum și raportul între cele două tipuri de prezumții

Minuta deciziei nr. 5 din 22 ianuarie 2018 Decizia nr. 5 din 22 ianuarie 2018

Decizia nr. 4 din 22 ianuarie 2018 referitor la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 55 alin. (2) lit. j ind. 1) și art. 42 lit. b) din Legea nr. 571/2003 [art. 76 alin. (2) lit. p) și art. 62 lit. h) din Legea nr. 227/2015] în sensul de a se stabili dacă dobânzile legale penalizatoare acordate prin hotărâri judecătorești pentru eșalonarea plății sumelor stabilite prin hotărâri judecătorești cu titlu de drepturi salariale, reprezintă venituri salariale sau venituri asimilate salariilor supuse impozitării și plății celorlalte contribuții sau reprezintă despăgubiri nesupuse impozitului

Minuta deciziei nr. 4 din 22 ianuarie 2018 Decizia nr. 4 din 22 ianuarie 2018

Decizia nr. 3 din 22 ianuarie 2018 referitor la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 452 din Codul de procedură civilă, raportat la dispoziţiile art. 453 şi art. 394 alin. (3) din acelaşi cod şi art. 14 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, precum şi la Decizia nr. 19 din 18 noiembrie 2013 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, în sensul de a se stabili dacă sintagma «închiderea dezbaterilor asupra fondului cauzei» din cuprinsul art. 452 din Codul de procedură civilă face referire la dosarul în care s-au ocazionat cheltuielile de judecată sau la dosarul în care se solicită, pe cale principală, cheltuielile de judecată

Minuta deciziei nr. 3 din 22 ianuarie 2018 Decizia nr. 3 din 22 ianuarie 2018

Minuta deciziei nr. 5 din 22 ianuarie 2018

ROMÂNIA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Minuta deciziei nr.5                                                  Dosar nr. 2195/1/2017 Şedinţa din 22 ianuarie 2018 ÎN NUMELE LEGII DECIDE: Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Covasna –… Read moreMinuta deciziei nr. 5 din 22 ianuarie 2018

Minuta deciziei nr. 4 din 22 ianuarie 2018

ROMÂNIA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Minuta deciziei nr.4                                                     Dosar nr. 2524/1/2017 Şedinţa din 22 ianuarie 2018 ÎN NUMELE LEGII DECIDE: Respinge, ca inadmisibile, sesizările conexate formulate de Curtea de Apel… Read moreMinuta deciziei nr. 4 din 22 ianuarie 2018