Minuta deciziei nr. 4 din 28 februarie 2018

R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ Minuta deciziei nr. 4                                                                 Dosar nr.3101/1/2017      Şedinţa din data de 28 februarie 2018 ÎN NUMELE… Read moreMinuta deciziei nr. 4 din 28 februarie 2018

Minuta deciziei nr. 3 din 28 februarie 2018

R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ Minuta deciziei nr. 3                                                                 Dosar nr.3013/1/2017 Şedinţa din data de 28 februarie 2018 ÎN NUMELE… Read moreMinuta deciziei nr. 3 din 28 februarie 2018

Decizia nr. 13 din 26 februarie 2018 – în sensul de a se stabili natura juridică a certificatului de urbanism emis în scop preoperaţional precum și în ce măsură poate fi cenzurat de instanţă, sub aspectul legalităţii, în lipsa unei solicitări exprese a părţii interesate, în temeiul art. 18 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare

Minuta deciziei nr. 13 din 26 februarie 2018 Decizia nr. 13 din 26 februarie 2018