Comunicat privind decizia pronunţată în recurs în interesul legii în şedinţa din 19 februarie 2018

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Biroul de Informare şi Relaţii Publice  C O M U N I C A T În ședința din 19 februarie 2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în… Read moreComunicat privind decizia pronunţată în recurs în interesul legii în şedinţa din 19 februarie 2018

Decizia nr. 3 din 19 februarie 2018 referitor la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor pct. 3.1.1 din Norma de metrologie legală NML 021-05 „Aparate pentru măsurarea vitezei de circulație a autovehiculelor (cinemometre)”, aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 301/2005, cu modificările și completările ulterioare

Minuta deciziei nr. 3 din 19 februarie 2018 Decizia nr. 3 din 19 februarie 2018

Decizia nr. 2 din 19 februarie 2018 în sensul de a se stabili, raportat la dispozițiile art. 163 din Codul de procedură penală din 1968, respectiv art. 249 din Codul de procedură penală și art. 261 din Codul penal, dacă existența unor măsuri asigurătorii înființate în cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane fizice sau juridice : a) suspendă executarea silită începută de un creditor ipotecar, al cărui drept de ipotecă asupra bunurilor sechestrate a devenit opozabil terților anterior înființării măsurilor asigurătorii din procesul penal; b) determină nulitatea actelor de executare ulterioare înființării măsurii asigurătorii din procesul penal asupra acelorași bunuri, împiedicând astfel executarea silită începută de un creditor ipotecar

Minuta deciziei nr. 2 din 19 februarie 2018 Decizia nr. 2 din 19 februarie 2018

Minuta deciziei nr. 11 din 19 februarie 2018

ROMÂNIA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Minuta deciziei nr. 11                                                                  Dosar nr. 2639/1/2017 Şedinţa de la 19 februarie 2018 ÎN NUMELE LEGII DECIDE: Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea… Read moreMinuta deciziei nr. 11 din 19 februarie 2018

Decizia nr. 11 din 19 februarie 2018 referitor la interpretarea dispoziţiilor art. 21 din Legea nr. 165/2013 şi art. 26 din Legea nr. 10/2001, în sensul de a stabili dacă instanţa poate pronunţa o hotărâre care să ţină loc de dispoziţie emisă în temeiul legilor de retrocedare, de către entitatea legal învestită cu emiterea unei astfel de dispoziţii

Minuta deciziei nr. 11 din 19 februarie 2018 Decizia nr. 11 din 19 februarie 2018