Decizia nr. 11 din 19 februarie 2018 referitor la interpretarea dispoziţiilor art. 21 din Legea nr. 165/2013 şi art. 26 din Legea nr. 10/2001, în sensul de a stabili dacă instanţa poate pronunţa o hotărâre care să ţină loc de dispoziţie emisă în temeiul legilor de retrocedare, de către entitatea legal învestită cu emiterea unei astfel de dispoziţii