Decizia nr. 9 din 19 februarie 2018 referitor la interpretarea dispoziţiilor art. 20 alin. (1) şi (2) din anexa nr. VII din Legea nr. 284/2010 în sensul de a se stabili dacă, la încetarea raporturilor de serviciu/trecerea în rezervă/retragere, poliţiştii/militarii beneficiază de ajutoarele prevăzute de aceste prevederi în situaţia în care legiuitorul, prin acte normative care reglementează salarizarea în sectorul bugetar, a stipulat că aceste dispoziții legale nu se aplică, respectiv aceste ajutoare nu se acordă