Decizia nr. 12 din 22 februarie 2018 cu privire la interpretarea dispozițiilor art. 24 alin. (4) din Legea nr. 554/2004 referitor la termenul în care creditorul poate solicita fixarea sumei definitive datorate de debitor cu titlu de penalități, la natura acestui termen și sancțiunea nerespectării lui, la perioada care se are în vedere pentru stabilirea acestei sume atunci când suma nu este fixă, ci procentuală și pe zi de întârziere precum și la posibilitatea ca, în cadrul procedurii reglementate de alin. (4) al art. 24 din Legea nr. 554/2004, instanța să stabilească valoarea obiectului la care se aplică penalitățile de întârziere, în ipoteza în care instanța prevăzută de art. 24 alin. (3) din aceeași lege nu a stabilit acest lucru

Minuta deciziei nr. 12 din 22 februarie 2018 Decizia nr. 12 din 22 februarie 2018