Decizia nr. 13 din 26 februarie 2018 – în sensul de a se stabili natura juridică a certificatului de urbanism emis în scop preoperaţional precum și în ce măsură poate fi cenzurat de instanţă, sub aspectul legalităţii, în lipsa unei solicitări exprese a părţii interesate, în temeiul art. 18 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare