Minuta deciziei nr. 4 din 28 februarie 2018

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

Minuta deciziei nr. 4                                                                 Dosar nr.3101/1/2017

     Şedinţa din data de 28 februarie 2018

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Constanţa – Secţia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie în dosarele nr.9683/327/2016, nr.5285/254/2016 şi nr.34338/212/2016 prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a chestiunii de drept: „Dacă, după pronunţarea şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.427 din 9 iunie 2017 a Deciziei nr.224 din 4 aprilie 2017 a Curţii Constituţionale, fapta persoanei care conduce pe drumurile publice un autovehicul sau un tramvai, exceptând tractoarele agricole şi forestiere, fără a poseda permis de conducere, mai poate atrage răspunderea penală a acesteia pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.335 alin.(1) din Codul penal ”.

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin. 3 din Codul de procedură penală.

 Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 28 februarie 2018.