Comunicat de presă referitor la sesizarea Curții Constituționale în legătură cu aspecte de neconstituționalitate cuprinse în Legea de modificare şi completare a Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE COMUNICAT referitor la sesizarea Curții Constituționale în legătură cu aspecte de neconstituționalitate cuprinse în Legea de modificare şi completare a Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor Joi, 29 martie 2018, judecătorii Înaltei Curți… Read moreComunicat de presă referitor la sesizarea Curții Constituționale în legătură cu aspecte de neconstituționalitate cuprinse în Legea de modificare şi completare a Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor

Decizia nr. 24 din 29 martie 2018 în sensul de a se stabili dacă abrogarea unei norme legale ce prevede un drept în favoarea unei categorii de persoane determină încetarea efectelor actului administrativ cu caracter individual, emis anterior abrogării, prin care se constată îndreptățirea unei anumite persoane la beneficiul dreptului respectiv precum şi, în caz afirmativ, dacă această încetare a efectelor se produce de drept sau este condiționată de revocarea sau anularea actului administrativ cu caracter individual

Minuta deciziei nr. 24 din 29 martie 2018 Decizia nr. 24 din 29 martie 2018

Decizia nr. 23 din 19 martie 2018 referitor la interpretarea dispoziţiilor art. 4 alin. (2) lit. c) ultima teză din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, astfel cum a fost modificată şi completată prin O.U.G. nr. 95/2014

Minuta deciziei nr. 23 din 19 martie 2018 Decizia nr. 23 din 19 martie 2018

Decizia nr. 22 din 19 martie 2018 referitor la interpretarea dispoziţiilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, în sensul de a se stabili dacă data pensionării reprezintă data eliberării din funcţie prin pensionare ori data stabilirii drepturilor de pensie prin decizia privind acordarea pensiei de serviciu în baza art. 82 din aceeași lege

Minuta deciziei nr. 22 din 19 martie 2018 Decizia nr. 22 din 19 martie 2018