Decizia nr. 17 din 5 martie 2018 referitor la interpretarea dispoziţiilor art. 123 raportat la art. 120 și art. 112 din Codul muncii; referitor la interpretarea dispozițiilor art. 126 lit. b) prin raportare la art. 125 din Codul muncii; relativ la interpretarea dispozițiilor art. 137 alin. (3) din Codul muncii; cu privire la interpretarea dispozițiilor art. 142 alin. (2) din Codul muncii

Minuta deciziei nr. 17 din 5 martie 2018 Decizia nr. 17 din 5 martie 2018

Minuta deciziei nr. 18 din 5 martie 2018

ROMÂNIA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Minuta deciziei nr. 18                                           Dosar nr. 2970/1/2017 Şedinţa din 5 martie 2018 ÎN NUMELE LEGII DECIDE: Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Bucureşti-Secţia… Read moreMinuta deciziei nr. 18 din 5 martie 2018

Minuta deciziei nr. 17 din 5 martie 2018

ROMÂNIA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Minuta deciziei nr. 17                                                                         Dosar nr. 2823/1/2017 Şedinţa din 5 martie 2018 ÎN NUMELE LEGII DECIDE: Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea… Read moreMinuta deciziei nr. 17 din 5 martie 2018

Comunicat privind deciziile pronunţate în recurs în interesul legii în şedinţa din 5 martie 2018

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Biroul de Informare şi Relaţii Publice  C O M U N I C A T În ședința din 5 martie 2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în… Read moreComunicat privind deciziile pronunţate în recurs în interesul legii în şedinţa din 5 martie 2018

Decizia nr. 5 din 05 martie 2018 referitor la competența de soluționare în primă instanță a litigiilor având ca obiect acordarea ajutoarelor salariale de care beneficiază cadrele militare, polițiștii și funcționarii publici cu statut special la trecerea în rezervă sau direct în retragere, în temeiul art. 20 alin. (1) din Capitolul 2 al Anexei VII din Legea nr. 284/2010 precum și referitor la prematuritatea / admisibilitatea acestor acțiuni formulate în perioada de suspendare a exercițiului dreptului la acordarea de ajutoare / indemnizații

Minuta deciziei nr. 5 din 05 martie 2018 Decizia nr. 5 din 05 martie 2018