Decizia nr. 14 din 5 martie 2018 referitor la interpretarea și aplicarea dispoziţiilor art. 6 alin. (7) teza a treia din anexa nr. 3 la O.U.G. nr. 107/2002 raportat la dispozițiile art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă precum și referitor la interpretarea dispozițiilor art. 6 alin. (6) din anexa nr. 3 la O.U.G. nr. 107/2002, în sensul stabilirii naturii juridice a procesului-verbal de constatare a abaterilor de la normele de utilizare/exploatare a resursei