Decizia nr. 15 din 5 martie 2018 referitor la interpretarea dispoziţiilor art. 179 alin. (4) din Legea nr. 263/2010, în sensul de a se stabili dacă recuperarea sumelor plătite cu titlu de prestații de asigurări sociale în temeiul unei hotărâri judecătorești desființate în calea de atac se poate face de casa de pensii, în mod direct, prin emiterea unei decizii de debit care să constituie titlu executoriu, în condițiile acestui text