Decizia nr. 16 din 5 martie 2018 referitor la interpretarea și aplicarea dispoziţiilor art. 15 alin. (1) și (2) din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, coroborat cu art. 7 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006, aprobate prin H.G. nr. 1.850/2006, cu modificările ulterioare