Decizia nr. 4 din 05 martie 2018 referitor la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 8 alin. (1) raportat la art. 7 şi art. 1 alin. (1) lit. b) din O.G. nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare