Decizia nr. 23 din 19 martie 2018 referitor la interpretarea dispoziţiilor art. 4 alin. (2) lit. c) ultima teză din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, astfel cum a fost modificată şi completată prin O.U.G. nr. 95/2014

Minuta deciziei nr. 23 din 19 martie 2018 Decizia nr. 23 din 19 martie 2018

Decizia nr. 22 din 19 martie 2018 referitor la interpretarea dispoziţiilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, în sensul de a se stabili dacă data pensionării reprezintă data eliberării din funcţie prin pensionare ori data stabilirii drepturilor de pensie prin decizia privind acordarea pensiei de serviciu în baza art. 82 din aceeași lege

Minuta deciziei nr. 22 din 19 martie 2018 Decizia nr. 22 din 19 martie 2018

Minuta deciziei nr. 21 din 19 martie 2018

ROMÂNIA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Minuta deciziei nr. 21                                             Dosar nr. 3078/1/2017 Şedinţa din 19 martie 2018 ÎN NUMELE LEGII DECIDE: Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Constanţa –… Read moreMinuta deciziei nr. 21 din 19 martie 2018

Minuta deciziei nr. 20 din 19 martie 2018

ROMÂNIA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Minuta deciziei nr. 20                                                                    Dosar nr. 3195/1/2017 Şedinţa din 19 martie 2018 ÎN NUMELE LEGII DECIDE: Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul… Read moreMinuta deciziei nr. 20 din 19 martie 2018