Minuta deciziei nr. 9 din 19 martie 2018.

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul competent să judece recursul în interesul legii

Minuta deciziei nr. 9                                                     Dosar nr.142/1/2018

 Şedinţa din data de 19 martie 2018

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

Respinge, ca inadmisibil, recursul în interesul legii promovat  de Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Bucureşti privind „posibilitatea cenzurării procedurii de cameră preliminară în apel si limitele acestei cenzuri”.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art.474 alin.(4) din Codul de procedură penală.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 19 martie 2018.