Decizia nr. 24 din 29 martie 2018 în sensul de a se stabili dacă abrogarea unei norme legale ce prevede un drept în favoarea unei categorii de persoane determină încetarea efectelor actului administrativ cu caracter individual, emis anterior abrogării, prin care se constată îndreptățirea unei anumite persoane la beneficiul dreptului respectiv precum şi, în caz afirmativ, dacă această încetare a efectelor se produce de drept sau este condiționată de revocarea sau anularea actului administrativ cu caracter individual

Minuta deciziei nr. 24 din 29 martie 2018 Decizia nr. 24 din 29 martie 2018