Minuta deciziei nr. 26 din 16 aprilie 2018

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 26                                           Dosar nr. 3464/1/2017

Şedinţa din 16 aprilie 2018

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Caraş-Severin – Secţia I civilă în dosarul nr. 1721/208/2016  referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind: „analiza posibilităţii ca instituţia Camerei Executorilor Judecătoreşti să stea în instanţă, în nume propriu, respectiv verificarea calităţii procesuale a Camerei Executorilor Judecătoreşti în litigiile având ca obiect acte emise de executorii judecătoreşti care nu mai profesează”.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 16 aprilie 2018.