Minuta deciziei nr. 6 din 26 aprilie 2018

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

Minuta deciziei nr. 6                                                           Dosar nr. 375/1/2018

Şedinţa din data de 26 aprilie 2018

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Piteşti – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie,  în dosarul nr. 3320/109/2016,  prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept:,,dacă infracţiunea prevăzută de art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 este o infracţiune economică de natură a-i fi aplicabile dispoziţiile art. 741 din Codul penal din 1968ˮ.

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin. 3 din Codul de procedură penală.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 26 aprilie 2018.