Decizia nr. 34 din 14 mai 2018 referitor la interpretarea dispozițiilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte stabilirea dacă sesizarea instanței de judecată, după împlinirea termenului de 6 luni instituit de art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013, ulterior împlinirii termenelor instituite prin art. 33 alin. (1) din această lege, cu o cerere de soluționare pe fond a notificării persoanei îndreptățite, notificare nesoluționată de către entitatea deținătoare, este sau nu tardivă şi dacă în aplicarea art. 1528 din Codul civil, raportat la art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 este tardivă sau nu cererea persoanei îndreptățite adresată instanței ulterior împlinirii termenului de 6 luni instituit de art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013, prin care se solicită obligarea unității deținătoare să soluționeze notificarea după împlinirea termenelor instituite prin art. 33 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 (obligație de a face).

Minuta deciziei nr. 34 din 14 mai 2018 Decizia nr. 34 din 14 mai 2018

Decizia nr. 33 din 14 mai 2018 referitor la interpretarea dispozițiilor art. 518 din Codul de procedură civilă în sensul de a se stabili dacă efectele pe care trebuie să le producă aceste prevederi legale determină sau nu încetarea aplicării dispoziţiilor Deciziei în interesul legii nr.19/2011 pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii după intrarea în vigoare a Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Minuta deciziei nr. 33 din 14 mai 2018 Decizia nr. 33 din 14 mai 2018

Decizia nr. 32 din 14 mai 2018 referitor la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 51 alin. (17) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, introdus prin Legea nr. 7/2016, respectiv dacă sintagma „pensie de serviciu stabilită în temeiul hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile sau, după caz, definitive” are în vedere şi acea pensie stabilită prin decizie a casei teritoriale de pensii în baza Legii nr. 217/2008, cu privire la care s-a emis ulterior decizie de recalculare (în temeiul Legii nr. 119/2010) şi apoi de revizuire (în temeiul O.U.G. nr. 59/2011), iar aceste decizii au fost anulate prin hotărâri judecătoreşti definitive/irevocabile, fiind în acest fel menţinută decizia iniţială de pensie emisă în baza Legii nr. 217/2008

Minuta deciziei nr. 32 din 14 mai 2018 Decizia nr. 32 din 14 mai 2018

Minuta deciziei nr. 34 din 14 mai 2018

ROMÂNIA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Minuta deciziei nr. 34                                                         Dosar nr. 328/1/2018 Şedinţa din 14 mai 2018 ÎN NUMELE LEGII DECIDE: Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de… Read moreMinuta deciziei nr. 34 din 14 mai 2018