Decizia nr. 32 din 14 mai 2018 referitor la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 51 alin. (17) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, introdus prin Legea nr. 7/2016, respectiv dacă sintagma „pensie de serviciu stabilită în temeiul hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile sau, după caz, definitive” are în vedere şi acea pensie stabilită prin decizie a casei teritoriale de pensii în baza Legii nr. 217/2008, cu privire la care s-a emis ulterior decizie de recalculare (în temeiul Legii nr. 119/2010) şi apoi de revizuire (în temeiul O.U.G. nr. 59/2011), iar aceste decizii au fost anulate prin hotărâri judecătoreşti definitive/irevocabile, fiind în acest fel menţinută decizia iniţială de pensie emisă în baza Legii nr. 217/2008

Minuta deciziei nr. 32 din 14 mai 2018 Decizia nr. 32 din 14 mai 2018

Minuta deciziei nr. 34 din 14 mai 2018

ROMÂNIA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Minuta deciziei nr. 34                                                         Dosar nr. 328/1/2018 Şedinţa din 14 mai 2018 ÎN NUMELE LEGII DECIDE: Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de… Read moreMinuta deciziei nr. 34 din 14 mai 2018

Decizia nr. 31 din 14 mai 2018 referitor la posibilitatea acordării punctajului suplimentar reglementat de art. II lit. a) din O.U.G. nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 iulie 1977 – 31 martie 2001 şi pentru care, în procedura de recalculare a pensiei, s-a utilizat ca stagiu complet de cotizare vechimea în muncă prevăzută de art. 14 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţă socială, cu modificările ulterioare, ca dispoziţie specială derogatorie de la prevederile art. 8 din acelaşi act normativ

Minuta deciziei nr. 31 din 14 mai 2018 Decizia nr. 31 din 14 mai 2018