Decizia nr. 42 din 4 iunie 2018 referitor la posibilitatea acordării beneficiului punctajului suplimentar reglementat de art. 169 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (art. 78 ind 2 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale) în situația în care pensionarul beneficiază de un stagiu complet de cotizare redus conform art. 58 din Legea nr. 263/2010 (art. 47 din Legea nr. 19/2000)

Minuta deciziei nr. 42 din 4 iunie 2018 Decizia nr. 42 din 4 iunie 2018

Decizia nr. 41 din 4 iunie 2018 referitor la interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 3 ind.3 şi art. 3 ind.4 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi ale art. 1 alin. (1), (2) şi (5) din O.U.G. nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată prin Legea nr. 152/2017, începând cu 1 ianuarie 2017, în sensul de a se stabili dacă, pentru personalul din învăţământ, cuantumul sporurilor şi indemnizaţiilor legale se determină prin raportare la salariul de bază cuvenit în luna decembrie 2016 sau prin raportare la salariul de bază cuvenit în luna ianuarie 2017

Minuta deciziei nr. 41 din 4 iunie 2018 Decizia nr. 41 din 4 iunie 2018

Decizia nr. 40 din 4 iunie 2018 referitor la interpretarea dispoziţiilor art. 3 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 216/2015, în sensul de a se stabili dacă persoanele vizate de aceste texte legale trebuie să aibă calitatea de membri ai Corpului diplomatic și consular al României pentru o perioadă de cel puțin 15 ani în Departamentul de Comerț Exterior sau doar pe perioada celor cel puțin 4 ani în misiuni permanente cu grade diplomatice sau consulare la ambasadele, consulatele și alte reprezentanțe ale României din străinătate

Minuta deciziei nr. 40 din 4 iunie 2018 Decizia nr. 40 din 4 iunie 2018

Decizia nr. 39 din 4 iunie 2018 referitor la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 19, art. 26 şi art. 61 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă pot beneficia de pensie de serviciu pentru limită de vârstă în condiţiile acestei legi militarii ale căror drepturi la pensie pentru limită de vârstă s-au deschis în temeiul Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare

Minuta deciziei nr. 39 din 4 iunie 2018 Decizia nr. 39 din 4 iunie 2018

Decizia nr. 37 din 4 iunie 2018 referitor la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 4 alin. (1) lit. c) teza a II-a din Legea nr. 77/2016 raportat la dispozițiile art. 1 alin. (1) și (3) din același act normativ, în sensul de a se stabili dacă aceste dispoziții se aplică și în ipoteza în care debitorul principal – împrumutatul titular al contractului de credit nu este consumator, respectiv este profesionist

Minuta deciziei nr. 37 din 4 iunie 2018 Decizia nr. 37 din 4 iunie 2018

Decizia nr. 36 din 4 iunie 2018 referitor la interpretarea și aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (5 indice 1) din O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, în sensul de a se stabili dacă soluția egalizării indemnizațiilor la nivel maxim are în vedere și majorările recunoscute prin hotărâri judecătorești unora dintre magistrați sau membri ai personalului auxiliar, indiferent dacă pentru acestea ordonatorul de credite a emis sau nu ordine de salarizare corespunzătoare

Minuta deciziei nr. 36 din 4 iunie 2018 Decizia nr. 36 din 4 iunie 2018

Decizia nr. 35 din 4 iunie 2018 referitor la interpretarea art. 8 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul dacă că se aplică şi la stabilirea cuantumului ajutoarelor prevăzute de art. 20 alin. (1) şi (2) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare precum şi dacă noţiunea „limită de vârstă de pensionare prevăzută de lege”, reglementată de art. 20 alin. (2) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010, reprezintă „vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă” prevăzută de art. 16 alin. (2) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, sau reprezintă vârsta de pensionare stabilită în raport cu situaţia concretă a fiecărui reclamant

Minuta deciziei nr. 35 din 4 iunie 2018 Decizia nr. 35 din 4 iunie 2018