Decizia nr. 35 din 4 iunie 2018 referitor la interpretarea art. 8 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul dacă că se aplică şi la stabilirea cuantumului ajutoarelor prevăzute de art. 20 alin. (1) şi (2) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare precum şi dacă noţiunea „limită de vârstă de pensionare prevăzută de lege”, reglementată de art. 20 alin. (2) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010, reprezintă „vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă” prevăzută de art. 16 alin. (2) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, sau reprezintă vârsta de pensionare stabilită în raport cu situaţia concretă a fiecărui reclamant