Decizia nr. 37 din 4 iunie 2018 referitor la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 4 alin. (1) lit. c) teza a II-a din Legea nr. 77/2016 raportat la dispozițiile art. 1 alin. (1) și (3) din același act normativ, în sensul de a se stabili dacă aceste dispoziții se aplică și în ipoteza în care debitorul principal – împrumutatul titular al contractului de credit nu este consumator, respectiv este profesionist