Decizia nr. 41 din 4 iunie 2018 referitor la interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 3 ind.3 şi art. 3 ind.4 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi ale art. 1 alin. (1), (2) şi (5) din O.U.G. nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată prin Legea nr. 152/2017, începând cu 1 ianuarie 2017, în sensul de a se stabili dacă, pentru personalul din învăţământ, cuantumul sporurilor şi indemnizaţiilor legale se determină prin raportare la salariul de bază cuvenit în luna decembrie 2016 sau prin raportare la salariul de bază cuvenit în luna ianuarie 2017