Minuta deciziei nr. 9 din 19 iunie 2018

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

Minuta deciziei nr. 9                                                      Dosar nr. 918/1/2018

Ședința din data de 19 iunie 2018

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Bacău, Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie în dosarul nr.3109/270/2017, prin care se solicită dezlegarea de principiu a chestiunii de drept: „dacă în aplicarea dispoziţiilor art.274 din Codul de procedură penală inculpatul minor faţă de care s-a luat o măsură educativă prevăzută de art.115 din Codul penal, poate fi obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.”

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 19 iunie 2018.