Minuta deciziei nr. 15 din 26 septembrie 2018

R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ Minuta deciziei nr. 15                                                             Dosar nr. 1748/1/2018 Şedinţa din data de 26 septembrie 2018 ÎN NUMELE LEGII… Read moreMinuta deciziei nr. 15 din 26 septembrie 2018

Decizia nr. 62 din 24 septembrie 2018 în sensul de a se stabili dacă poate fi calificată ca sancţiune contravenţională situaţia în care călătorul care urcă într-un mijloc de transport în comun fără bilet de călătorie este obligat să îşi procure un bilet la suprataxă, urmând ca în cazul refuzului să i se încheie proces-verbal de contravenţie şi să i se aplice o sancţiune contravenţională; privind interpretarea dispozițiilor art. 31 alin. (1) teza I coroborate cu art. 15 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, în sensul de a se stabili dacă se poate formula plângere contravenţională împotriva unui înscris prin intermediul căruia se aplică o sancţiune de natură contravenţională chiar dacă acesta nu a fost denumit ”proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei” precum și dacă instanţa sesizată cu o plângere contravenţională poate dispune anularea sancţiunii constând în plata biletului cu suprataxă, în condiţiile în care persoana interesată nu a atacat şi nu a obţinut anularea actului administrativ care prevede posibilitatea achiziţionării biletului cu suprataxă

Minuta deciziei nr. 62 din 24 septembrie 2018 Decizia nr. 62 din 24 septembrie 2018

Decizia nr. 61 din 24 septembrie 2018 referitor la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 19 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, raportat la art. 11 alin. (2) din acelaşi act normativ, în sensul de a se stabili care este momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie pentru introducerea acţiunii în despăgubire, respectiv de la momentul comunicării actului administrativ nelegal sau de la data rămânerii definitive a hotărârii de anulare a acestui act

Minuta deciziei nr. 61 din 24 septembrie 2018 Decizia nr. 61 din 24 septembrie 2018

Decizia nr. 60 din 24 septembrie 2018 referitor la interpretarea dispoziţiilor art. 47 alin. (5) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, în sensul de a se stabili dacă rezoluţia de clasare, prevăzută de art. 47 alin. (1) lit. b) din același act normativ, poate fi contestată la Curtea de Apel Bucureşti doar de către persoana care a formulat sesizarea sau şi de către o altă persoană care se consideră vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim privat

Minuta deciziei nr. 60 din 24 septembrie 2018 Decizia nr. 60 din 24 septembrie 2018