Minuta deciziei nr. 11 din 12 septembrie 2018

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

Minuta deciziei nr. 11                                            Dosar nr. 1198/1/2018

Şedinţa din data de 12 septembrie 2018

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Suceava, în dosarul nr. 824/86/2018, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept : „Care este natura juridică a termenului de 10 zile prevăzut de art.318 alin.12 Cod procedură penală, dacă este un termen de decădere sau de recomandare.

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 12 septembrie 2018.